Weşan

Dakişandin | Ferhengoka Kurmancî

Ciyê dakişandin - Kurmancî


Hemû hecmar û fihristên Kurmancî bi formata PDF bibînin
Hejmar Fihrist

Fihrist - Türkçe - 24 rûpel (sayfa)
Fihrist - Français - 25 rûpel (rûpel)
Fihrist - English - 25 rûpel (rûpel)
Fihrist - Latinus - 1 rûpel (page)