Çağrı
  Français

22:48:25
23 mai 2019
jeudi

download-pdf International Herald Tribune
May 20, 2008

Le Monde
21 mai 2008

Frankfurter Allegemeine
26 Mai 2008

New York Times
June 4, 2008

Taraf
5 Haziran 2008

APPEL
10 décembre 2004
«Que veulent les Kurdes en Turquie ? »


Institut


 

Dans la presse

Basında Ülkemize İlişkin Yanlı ve Gerçekdışı İfadeler hk

Dışişleri Bakanlığı
22 Mayıs 2008 Perşembe 

Türkiye’de meşru ve yasal zeminde demokratik faaliyetler yürütmek yerine terörist söylem ve taktikleri tercih eden marjinal bir grup tarafından uluslararası basına verilen ilanlarda ülkemize ilişkin yanlı ve gerçekdışı ifadelere yer verildiği görülmüştür.

Türkiye’de bireysel hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi amacıyla Hükümetimizce sürdürülen reform sürecinin önündeki en önemli engel, şüphesiz ülkemizin toprak bütünlüğünü, anayasal düzenini ve toplumsal huzurunu şiddete başvurmak suretiyle hedef alan terör örgütüdür.

Bu ilanın imzacıları arasında INTERPOL Kırmızı Bülteniyle aranan terör örgütü mensuplarının bulunması, buna karşılık ülkemizde demokratikleşme ve bireysel hak ve özgürlüklerin gelişimi için çaba gösteren samimi ve bağımsız hiçbir sivil toplum kuruluşunun temsilcisinin yer almaması ilan sahiplerinin kimliğini ve amaçlarını ortaya koymaktadır.

AB ve ABD tarafından da terörist olarak ilan edilmiş olan bir örgütün terör eylemlerinin sona erdirilmesini koşullara bağlayan bu grubun Türkiye’de kaybettiği zemin ve desteği başka ülkelerde aramaya kalkışması sonuçsuz kalacaktır.

URL: http://www.mfa.gov.tr/no-84---22-mayis-2008_-basinda-ulkemize-iliskin-yanli-ve-gercekdisi-ifadeler-hk_.tr.mfa