Çağrı
  Français

22:48:45
23 mai 2019
jeudi

download-pdf International Herald Tribune
May 20, 2008

Le Monde
21 mai 2008

Frankfurter Allegemeine
26 Mai 2008

New York Times
June 4, 2008

Taraf
5 Haziran 2008

APPEL
10 décembre 2004
«Que veulent les Kurdes en Turquie ? »


Institut


 

Dans la presse

Türkiye'de Kürt sorununa barışçıl çözüm çağrısı

Dema Nû


22 Mayıs 2008 Perşembe | YIL: 8 | SAYI: 255

“Bizler Kürdüz ve bu kimliğimizle anılmak, atalarımızın toprakları üzerinde onurumuz ve kimliğimizle birer Kürt olarak yaşamak, dilimizi, kültürümüzü serbestçe ifade etmek istiyoruz.”

1000 seçkin Kürdün imzalarını taşıyan “Türkiye'de Kürt sorununa Barışçıl çözüm Çağrısı” başlıklı metin, Le Monde ve International Herald Tribune gazetelerinde tam sayfa ilan olarak yayımlandı.

Paris Kürt Enstitüsü başkanı Kendal Nezan tarafından başlatılan ve Avrupa’da yürütülen imza toplama kampanyasına destek için Türkiye ve Kürdistan’ da HAK-PAR Genel başkanı Sertaç Bucak, KADEP Genel başkanı Şerafettin Elçi, DTP Genel başkanı Ahmet Türk, DTP Diyarbakır milletvekilleri Aysel Tuğluk, Hamit Geylani, HADEP eski Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Sur Belediyesi eski Başkanı Abdullah Demirbaş, Diyarbakır Büyükşehir belediye başkanı Osman Baydemir ve Kürt Demokrasi Forumu Genel başkanı  Feridun Yazar  çağrıcı oldular.

İmzacılar arasında HAKPAR, DTP, KADEP, Paris Kürt Enstitüsü, KOMKAR’ın yanı sıra; çok sayıda Kürt milletvekili, belediye başkanı, sivil toplum örgütü temsilcisi, akademisyen, siyasetçi, yazar ve sanatçı ve tanınmış Kürt şahsiyetler yer aldı.

21 Mayıs 2008 tarihinde Le Monde ve International Herald Tribune gazetelerinde yayımlanan ilanın tam metnini yayınlıyoruz;

“Biz aşağıda imzaları bulunanlar açıklıyoruz ki, bizler Kürdüz ve bu kimliğimizle anılmak, atalarımızın toprakları üzerinde onurumuz ve kimliğimizle birer Kürt olarak yaşamak, dilimizi, kültürümüzü serbestçe ifade etmek istiyoruz.


Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturan Kürt halkının, kimliği yok sayılmış, dili yasaklanarak kullanılması suç sayılmış, kültürü inkâr edilmiş ve daha pek çok temel insani haklarından yoksun bırakılmıştır.

Bugün demokratik bir Avrupa Birliği camiasına katılmaya aday olan Türkiye'de ulusal düzeyde Türkçe yayın yapan yüzden fazla televizyon kanalı ve yüzlerce radyo faaliyette bulunmaktadır. Yüz otuz civarında üniversite ve yüksek okul düzeyinde öğretim kurumu vardır. Ancak, Kürtçe yayın yapan ne bir tek televizyon kanalı, ne bir radyo kanalı olmadığı gibi, ne ilk ve orta, ne de bir yüksek öğretim kurumu bulunmaktadır.

Bu tür kurumları talep etmek suç sayılmakta, halkın seçtiği belediye başkanları ve milletvekilleri bile bu nedenlerle yargılanmaktadır.

Türkiye'de hala Kürt gerçeği kabul edilmediği gibi bir terörizm sorununa indirgenmeye çalışılmakta, sorunun çözümü için sınır ötesi askeri operasyonlarla çare aranmakta; bu da, Kürt-Türk ilişkilerini daha da gerginleştirerek bölgesel dengeleri ve Irak Kürdistan’nın istikrarını ciddi bir şekilde tehdit etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti devlet yöneticileri bu insafsız uygulamalara rağmen kimi zaman da Türk-Kürt kardeşliğinden bahsetmektedirler. Ne var ki, uygarlığa beşiklik yapmış bu toprakların en eski halklarından biri olan biz Kürtlerin kardeşlik anlayışı bu değildir.

Bizler, komşularımız ve kardeşlerimizle aynı haklara sahip olmak isteriz. Savaş ve şiddet hiçbir toplumun kaderi olamayacağı gibi bizim de kaderimiz değildir, olmamalıdır. Böyle bir kaderi reddediyoruz. Bugün bazı yetersizliklerine rağmen Irak Kürdistanı Yönetimi, dini ve kültürel azınlıklara haklarını tanımakla Orta-Doğu'da da çeşitli kültür miraslarının bir arada barış içinde kardeşçe ve eşitlik içinde yaşayabileceklerini kanıtlamaktadır.

İki asırdan beri süregelen baskı-isyan-baskı süreci artık sona erdirilmeli ve silahlar susturulmalıdır. Hiçbir biçimde askeri bir çözümü olmayan Kürt sorununa halkımızın aşağıda belirtilen ortak asgari talepleri temelinde barışçıl bir çözüm getirilmelidir.

- Hazırlanmakta olan yeni Anayasa, Türkiye’de vatandaşlık tanımını bir soy esasına bağlı olarak tanımlamamalı ve Kürt halkının inkârına son vererek varlığını kabul etmelidir. Kürt vatandaşlara kendi dillerinde her düzeyde resmi eğitim-öğretim imkânı sağlanmalı ve kamusal alanda kendi dillerini kullanma, medya kurma ve işletme, dernek, kurum ve parti kurma, kültürlerini geliştirme ve siyasal istemlerini özgürce ifade ve savunma haklarını güvence altına almalıdır.

- Bu temelde barış ve güven ortamının yaratılması, şiddet ve silahlı çatışma sayfasının tamamen kapatılması için, istisnasız genel bir siyasi af çıkartılmalıdır ve PKK belirlenecek bir prosedüre göre silah bırakmalıdır. Keza bu bağlamda köy koruculuğu da tasfiye edilmelidir.

Bu talepler mevcut sınırları sorgulamayan ve tüm demokratik ülkelerin vatandaşlarına tanıdıkları asgari temel insan haklardır. Bunları istemek değil, aksine tanımamak suç sayılmalıdır.

Problemin çözümü yönünde uzun bir süredir etkin ve samimi bir çaba içersinde bulunan, Türkiyeli pek çok aydın, akademisyen, yazar ve çeşitli meslekten insanların ve inisiyatiflerin çalışmaları yeterince sonuç alıcı olmasa da, şüphesiz ki takdir ve şükranla karşıladığımız girişimlerdir. Bu çabaların yanı sıra, 20. Yüzyıl boyunca büyük haksızlıklara uğrayan Kürt halkının yaşadığı insanlık dramının tarihi sorumluluğunu taşıyan Avrupa ülkelerinden ve ABD'den inkâr ve şiddet politikalarını desteklememelerini ve bu barışçıl çözüm sürecinin zemininin hazırlanmasına katkıda bulunmak için İrlanda, Bask, Katalan ve Kosova sorunlarının çözümünde deneyim kazanmış Sayın Tony Blair, Marti Ahtisaari, Felipe González ve Bernard Kouchner gibi devlet adamlarının arabulucu olarak görevlendirmelerini istiyoruz.

Bölgelerarası dengesizliğin giderilmesi AB ye üye olma koşullarından bir tanesidir. Bu bağlamda Türkiye’nin, ihmal edilip geri bırakılan Kürt bölgesinin sosyo-ekonomik kalkınması için pozitif bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Kürt bölgelerinin onarımı için özellikle 1990'lı yıllarda devlet tarafından güvenlik gerekçesiyle zorla boşaltılan yaklaşık 3400 Kürt köyü ve yerleşim biriminin yeniden inşasına olanak sağlanmalı; isimleri değiştirilerek keyfi bir biçimde yeniden adlandırılan coğrafi ve yerleşim birimlerinin isimleri yeniden orijinaline dönüştürülmeli; yerlerinden edilen üç milyon civarındaki Kürt göçmenin yurtlarına ve yuvalarına dönüşünü sağlamak için kapsamlı bir kalkınma planı hazırlamayı da AB vicdani bir görev edinmelidir.

Bizce Kürt sorunu artık sadece bir Türkiye sorunu değil, bir Orta-Doğu, bir Avrupa, bir insanlık sorunudur. Bu nedenle Türkiye kamu vicdanına, dünya kamuoyuna hitap ediyor, acilen demokratik bir barışçıl çözüm için desteklerini istiyoruz.”

“Türkiye'de Kürt sorununa barışçıl çözüm çağrısı” metninde imzası bulunanlar...

Ayla AKAT ATA, Fırat ANLI, Emine AYNA, co-President of DTP, Sevahir BAYINDIR, İbrahim BİNİCİ, Pervin BULDAN, Selahattin DEMİRTAŞ, Hamit GEYLANI, Şerafettin HALİS, Hasip KAPLAN, M. Nezir KARABAŞ, Gülten KIŞANAK, Fatma, KURTULAN, Osman ÖZÇELİK, Sırrı SAKIK, Aysel TUGLUK, Ahmet TÜRK, former President of DTP, Özdal ÜÇER, Nuri YAMAN, Bengi YILDIZ. FORMER MEMBERS OF PARLIAMENT 0 Mahmut ALINAK, Zübeyir AYDAR, M. İshak AZİZOĞLU, Kemal BİRLİK, Hatip DİCLE, Ekin DİKMEN, Adnan EKMEN, former Minister, Şerafettin ELÇİ, former Minister, President of KADEK, Abdulbaki ERDOĞMUŞ, Remzi KARTAL, Salman KAYA, Mahmut KILINÇ, Hüsnü OKÇUOĞLU, Macit PİRUZBEYOĞLU, Selim SADAK, Mehmet Emin SEVER, Segbetullah SEYDAOĞLU, Nizamettin TOĞUÇ, Sebahat TUNCEL, İbrahim Halil TUTU, Hüseyin YILDIZ, Nurettin YILMAZ, Ali YİĞİT, Sedat YURTTAŞ. MAYORS 0 A.Kerim ADAN, Yalım; A.Kadir AĞAOĞLU, Şenyurt; Abdullah AKENGİN, Dicle; Süleyman AKIN, Dargeçit; Seyfettin ALKAN, Balpınar; Hurşit ALTEKİN, Esendere; Fırat ANLI, Yenişehir Burhan ARAS, Adana; M.Nasır ARAS, Bulanık; Nüsret ARAS, Hoşhaber; Burhan ARAS, Yakapınar; İsmail ARSLAN, Ceylanpınar; Nuran ATLI, Mazıdağ Zeyni AYDENİZ, Akarsu; Şükran AYDIN, Bismil; Osman BAYDEMIR, Diyarbakir; Şehmus BEYHAN, Lice; Nadir BİNGÖL, Ergani; Aydın BUDAK, Cizre; Emrullah CİN, Viranşehir; Zeki ÇAVAŞ, Kılavuz; Demir ÇELİK, Varto; Resul DENİZ, Elmakaya; Faik DURSUN, Beytüşşebap; Ayhan ERKMEN, Dağpınar; Songül EROL ABDİL, Tunceli; Ahmet ERTAK, Şırnak; Kerem GÜNDOĞDU, Özgürür; Leyla GÜVEN, Adana; Ahmet İNCİ, Kılavuz; Hüseyin KALKAN, Batman; Zülküf KARATEKİN, Kayapınar; Mehmet KAYA, Kocaköy; Fikret KAYA, Silvan; Mehmet KOYUNCU, Kurtalan; Mukaddes KUBİLAY, Doğubayazit; Burhan KURHAN, Beşiri; Kazım KURT, Hakkari; Hüseyin ÖĞRETMEN, Yukarıgöklü; Zeyniye ÖNER, Sürgücü; Orhan ÖZER, Rüstemgedik; Yurdusev ÖZSÖKMENLER, Bağlar, Cihan SİNCAR, Kızıltepe; Etem ŞAHİN, Suruç; Gülcihan ŞİMŞEK, Bostaniçi; Molla ŞİMŞEK, Gölyazı; Mehmet TARHAN, Nusaybin; Kutbettin TAŞKIRAN, Bayrambaşı; Hurşit TEKİN, Şemdinli; Esat ÜNER, Gercüş; Ali YILDIZ, Gülkonu; M. Salih YILDIZ, Yüksekova; Muzzefer YÖNDEMLİ, Ovaeymir. FORMER MAYORS 0 Abdullah AKIN, Şahabettin ASLANER, M. Remzi AZİZOĞLU, Mehmet Can TEKİN, Murat CEYLAN, Şükrü ÇALLI, Feridun ÇELİK, Abdullah DEMİRBAŞ, Zülküf EMİRHANOĞLU, Fadıl ERDEDE, Kazım ERGEN, Nezir GÜLCAN, Abdullah KAYA, Osman KESER, Fadil KILIÇ, Cabbar LEYGARA, Reşat ÖKTEN, Selim ÖZALP, Şahabettin ÖZASLANER, Ferman ÖZER, Mesut ÖZTÜRK, Cezair SERİN, Metin TEKÇE, Hüsnü TUR, Şefik TÜRK, Hüseyin ÜMİT, Sabri VESEK, M. Salih YALÇINKAYA, Feridun YAZAR, former President of HEP. POLITICAL PUBLIC FIGURES : [Hak-Par (The Right and Liberties Party)] Vahit ABA, Resul ALINAK, Faysal BALABAN, Mehmet BAYDAR, Sertaç BUCAK, President, Reşit DELİ, Vice- President, Fehmi DEMİR, Mustafa KALKAN, Feltah KARAGÖZ, Halis NEZAN, Azad SAGNİÇ, Hüseyin TAYSUN, Reşat TUNÇ, Şeref YALÇİN. [KADEP (Participatory Democracy Party]: İhsan AKSOY, vice-President, Mehmet Muhsin ASLAN, Yüksel AVŞAR, vice- President,, Abdullah AYDIN, LütfiBAKSI, vice-président, Sait BUDAK, A.Gafur ÇEMBERLİTAŞ, Cuvanroj CEYHAN, Hüseyin, DURU, Mehmet İhsan ELÇİ, Rüya ELÇİ, Salih GÜLERİM, Abdulhakim GÜNAYDIN, Mizamettin MASKAN, vice-President, Gazi SABANCI, Ramazan SÖNMEZ, Mahmut SUBAŞI, vice-President, Emrullah SÜSLÜ, Ali GÜNEŞ, vice-President, Şehmuz YALÇIN. Tuncer BAKIRHAN, former President, Ali ÜRKÜT, former vice-President. LOCAL OR PROVINCIAL COUNCILORS : Hamza ABAY, Mehmet ABBASOĞLU, Abdullah ALA, Ahmet ALAGÖZ, Erol ALDEMİR, Bayram ALTUN, İsmail ANCI, Maruf ARAS, Raşit ARSLAN, Süleyman ASLAN, Mehmet Muhsin ASLAN, Necdet ATALAY, Medeni AYGÜL, Mahmut BADILLI, Sedat BİNİCİ, Mehmet BOZDAĞ, Yılmaz BOZKURT, Hasan BOZKURT, Fevzi CANER, Cevdet ÇAĞLAR, Songül ÇAYNAK, M. Şerif ÇELEBİ, M. İhsan ÇEVİK, İbrahim ÇOKO, Kurbani DEMİR, Fehmi DEMİR, M. Can DEMİR, Nurettin DEMİRTAŞ, Hatip DİCLE, Rufet DİLER, Abdurrahman DOĞAR, Mehmet DOYMAZ, Kerem DURUK, Kudret EÇER, Hidayet ELİNÇ, Gürgün ELTER, Alaaddin EPÖZDEMİR, Mehmet ERDOĞAN, Adnan ERKMEN, M. Faik ERTEM, Cemil FAZLA, Ömer GÖKALP, Nurettin GÜLER, Selahattin GÜVENÇ, Selma IRMAK, Hüseyin IŞIK, Mustafa KALKAN, Eyüp KARAGEÇİ, Mehmet Zeki KARATAŞ, Muhittin KAYA, Selahattin KAYA, Pelgüzar KAYGUSUZ, Reşat KAYMAZ, Mehmet KAYSI, Yavuz KITAY, Nazım KÖK, Ferhat KUTLUK, Veli MÜKYEN, Zeyrettin OKAY, Erdal ORHAN, Hilmi ÖNCÜ, Salih ÖZDEMİR, Orhan ÖZEL, Halil PAYDAŞ, Murat POLAT, Hecer SARIHAN, Mustafa SARIKAYA, Sinan SÜRMELI, Fahrettin ŞARLATAN, Ali ŞİMŞEK, Mehmet TANHAN, Mehdi TANRIKULU, Ali TANRIVERDİ, Abdurahman TAŞÇI, M. Şirin TEKİK, Mehmet TEKİN, İsmail TİLHE, Hamit TOKAY, Sıdık TOPTAŞ, Mehmet TURGAY, Fevzi VARLI, Baki YALCINKAYA, Şehmus YALVAÇ, Ferhenk YAZGAN, İbrahim YILMAZ, Ubeydullah YİĞİT, Kamuran YÜKSEK, Ziya YÜRÜK, Enver YÜZEN, Hüsamettin ZENDERLİOĞLU. ARTISTS, WRITERS, PUBLISHERS AND JOURNALISTS : Nesmi ADAY, Nilüfer AKBAL, Selim AKGÜL, Metin AKTAŞ, M.Sait ALPARSLAN, Ahmet ARAS, Arjen ARİ, Kemal AVCI, İrfan BABAOĞLU, Mustafa BALBAL, Bayram BALCİ, Faruk BALIKÇI, S.Berkel BARAN, Mahmut BARIK, Tahar BATEİ, Şefik BEYAZ, Ali BEYKÖYLÜ, Mustafa BORAK, Bayram BOZYEL, Kemal BÜLBÜL, Veli BÜYÜKŞAHİN, Abdullah CAM, Ihsan CÖLEMERGİ, Remzi ÇAKIN, Veysel ÇAMLIBEL, Yavuz ÇAMLIBEL, Mehmet ÇETİN, Hacı ÇETİNKAYA, İhsan ÇÖLEMERKLİ, Yasemin ÇUBUK, Mehmet DEMİR, Ömer DILSOZ, Şehmus DİKEN, Receb DİLDAR, Doğan DURGUN, Cihan EKİNCİ, Şakir EPÖZDEMİR, Beni Saadet ERDEM, A.Hilmi ERKEK, Yaşar EROĞLU, Serhat ERTUNA, Gülçiçek GÜNCEL TEKİN, Hüseyin GÜNDÜZ, Çetin GÜNEŞ, Ayhan GÜNGÖR, Hayal HANOĞLU, Eyüp HANOĞLU, Remzi İNANÇ, A-Hicri İZGÖREN, Miran JANBAR, Sidar JİR, Köroğlu KARAASLAN, Mehmet Emin KARAKULAK, Vahap KAYA, Gülten KAYA, Abdullah KESKIN, Salih KEVIRBIRİ, Kenan KIRKAYA, Zülküf KIŞANAK, Ali KÖROĞLU, Lal LALEŞ, Orhan MİROĞLU, Mem MİRXAN, Doğan MUNZUROĞLU, M. Salih MÜHÜRDAROGLU, Kaya MÜŞTAKHAN, Kawa NEMİR, Yilmaz ODABAŞI, Ahmet ÖNAL, Alişan ÖNLÜ, Hasan ÖZGÜNEŞ, Felat ÖZSOY, Fadıl ÖZTÜRK, Abdin PARITLI, Kemal PEKÖZ, Celal PEKÖZ, Edip POLAT, ROJÎN, Mesut SAGANDA, Suzan SAMANCI, Naci SAPAN, Emin SARI, Arif SEVİNÇ, Hüseyin SİYABENT, Fevzi ŞİMDİ, Mahmut ŞİMŞEK, Tayip TEMEL, M.Salih TURAN, Şehmus ULEK, Ramazan ÜLEK, Fatma VARGÜN, Abdullah VARLI, Rizo XERZİ, Mustafa YELKENLİ, Güven YILMAZ, Adnan YÜCE, Behlul ZELAL, Sıtkı ZİLAN, Adil ZOZANİ. REPRESENTATIVES OF TRADE UNIONS AND NGOS Saim ABAY, Veysi ACAGÜL, Müslüm ACAR, Eyyüp ACU, Fadıl ADAR, Ahmet ADAY, Dilek ADSAN, Davut AĞAR, Murat AKBALIK, Burhan AKBAY, İsmail AKBULUT, M. Ali AKÇİÇEK, Şevket AKDEMİR, Ali AKDURAN, Elif AKGÜL ATEŞ, Mahmut AKIL, Ali AKINCI, Nihat AKSOY, M.Mazhar AKTAŞ, A.Şükran AKTAŞ, Fahrettin AKYIL, Mehmet AKYOL, Haydar AKYOL, Mehmet ALANÇ, Abdullah ALINAK, Hasan Hayri ALKAN, Kenan ALP, Mehmet ALP, İzettin ALPERGİN, Habibe ALTAN, Kenan ALTAN, Veysi ALTAY, Muhsin ALTINTOP, Ahmet ALTUÇ, Necib ALTUNLI, Sadettin AMAK, Ahmet ARAM, Hasan ARIKAN, Mustafa ARISÜT, Fahrettin ASLAN, Hüseyin ASLAN, Emin ASLAN, Şükrü ASLAN, Mustafa ASLAN, Şükrü ASLAN, M.Nur AŞAN, Ramazan ATEŞ, Güven ATEŞ, Adem AVCIKIRAN, Bahattin AYAZ, Abdurahman AYAZ, Şükrü AYAZ, Vetat AYDIN, Gülten AYDIN, Tekin AYDIN, Osman AYDIN, Nursel AYDOĞAN, Celal AYGEN, Orhan AYHAN, Hüseyin AYYILDIZ, M.Erkan AZİZOĞLU, Niyazi BABAN, Mahmut BADILLI, Şemsettin BAKIR, İhsan BAKIRHAN, A.Vahap BAKIŞ, A.Selam BAKŞİ, Emin BALDAŞ, Süleyman BALKAN, Ali BARİZ, Adil BARTAN, İbrahim BARUT, Halil BASAN, Seyithan BASUT, Osman BAŞKAN, Vahap BAYAR, Murat BAYDOĞDU, M.Nuri BAYRAM, Bekir BEKİROĞLU, Hasan BEYDİLLİ, Yusuf BİLEN, Abdulkerim BİNGÖL, Emrullah BİNGÜL, İbrahim Halil BİNİCİ, Musa BOR, Lezgin BOZAN, Cahit BOZBAY, M.Baha BOZKURT, M. Cüneyt BOZKURT, Mehmet BOZKURT, M-Selim BOZYİĞİT, Mehmet CANDEMİR, Ahmet CANDEMİR, İmam CANPOLAT, Zülküf CANTÜRK, Veysi CAYHAN, Erdal CEVİZ, Mahmut CEYHAN, Ayhan ÇABUK, Kerem ÇAĞIL, Cevdet ÇAKA, Salih ÇAKIR, İrfan ÇALIŞ, Nurettin ÇALİŞ, A.Rahman ÇELİK, Ahmet ÇELİK, Niyazi ÇETINOK, Nebile Irmak ÇETİN, Kasım ÇETİNKAYA, M.Metin ÇILGIN, Mehmet ÇINAR, Hasan ÇİÇEK, Mehmet ÇİÇEK, Deniz ÇİFTÇİ, Şaban ÇİFTÇİ, Zahit ÇİFTKURAN, Selahattin ÇOBAN, Kenan ÇOBAN, Fesih DADAŞ, Hüseyin DAĞ, A.Kadir DANIŞ, Abdulhakim DAŞ, Abdurahman DAŞDEMİR, Salih DAŞDEMİR, M. Ali DAŞDEMİR, A. Alim DAŞDEMİR, Zabit DEMİR, Kutbettin DEMİR, Mehmet DEMİR, Sadık DEMİR, Abdulrahman DEMİR, M. Hanifi DEMİR, Çayan DEMİREL, Servet DENİZ, Faik DİYAR, Vedat DOGANAY,  Eşref DOĞANER, Ali DOĞANOĞLU, Recep DOĞANUR, M.Cemal DOĞRUL, Ceyhan DÖLEK, Hüsamettin DUYAR, Mustafa Vasfi DÜŞENEKLİ, Ali Can EBEDİNOĞLU, Şimşirdin EKİNCİ, Vezir EKİNCİ, Serdar EKİNGEN, İdris EKMEN, Güler ELVEREN, Hasan ENSARİOGLU, Ferit EPÖZDEMİR, Ali ERDEM, Refiya EREZ, Farahdiba ERGÜL, Yaşar ERGÜL, Erdinç ERGÜN, Ersin ERİNCİK, A.Hilmi ERKEK, Mahmut ERKENEK, Seher EROL, Azat FAZLA , Zemzem FEDAİ BALİ, S.Sırrı FEROĞLU, Seydi FIRAT, Ferbaba FIRAT, Bedri FİRAT, Doğan GENÇ, Ahmet GÖKSU, Hakim GÖNÜL, İhsan GÜLER, Sedat GÜLER, Gıyasettin GÜLTEPE, Ali Naki GÜNDOĞDU, M.Aydin GÜNDÜĞMÜŞ, Hamza GÜNDÜZ, Fevzi GÜNDÜZ, Akın GÜNGÖR, Nevin GÜNGÖR REŞON, İbrahim GÜRBÜZ, Kazım GÜRBÜZ, Rıza GÜRBÜZ, İlhan GÜVENIR, Erdal GÜZEL, Yasin HASKANLI, Tahir HAZAR, M. Reşit IRGAT, A.Ekber IŞIK, Baki IŞIKTAŞ, Rıfat İLHAN, Şehmus İMİŞÇİ, Sevgi İNCE, Ali İNCESU, Kadir İZOL, İhsan KAÇAR, Hacı KAÇAR, Şükrü KAÇMAZ, Mustafa KALKAN, Şükrü KARABOĞA, Bayram KARACA, İsmet KARADAĞ, Sıdık KARAGÖZ, M.Ali KARAGÜZEL, Bahri Zülküf KARAKOÇ, Ramazan KARASİN, Ehup KART, Veli KASIMOĞLU, Recep KAVUŞ, Bülent KAYA, Mehmet KAYA, Tuna KAYALAR, Sabahattin KEPENEK, Veysel KESER, Umit KESER, Yakup KESKİN, Hakkı KILIÇ, Mehmet KILIÇ, Ahmet KILIÇ, M. Şefik KIZILCA, Nurettin KIZILKAV, Filiz KIZILKAYA, Mehmet KIZILTEPE, Gülay KOCA, M.Nazif KOÇ, Nusret KOÇ, Arif KOPARAN, Mehmet KORLAELÇİ, Osman KÖSE, M. Nuri KURKMAZ, Zozan KURT, Hamit KURT, Emin KURTYE, Adıl KUTAY, İbrahim KUTLUAY, Lezgin KUTUM, Erdal KUZU, Mahir MALGAZ, A.Cemil MATARACI, Abdullah MELİK, Ekrem MİRAÇ, Yüksel MUTLU, Hakan MUTLU, İbrahim MUTLU, Eşret ODABAŞI, İsmail ODABAŞI, Suten OĞRAŞ, A.Melik OKAY, Ali İhsan OKÇU, Allattin ONART, Halit ORAL, İlhan ÖNCÜ, Ali ÖNCÜ, Yavuz ÖNEN, President of The Human Rights Foundation of Turkey,  Veysi ÖNER, Kazım ÖZ, Aziz ÖZALP, Hikmet ÖZAYDINLI, Şefik ÖZBAY, Emine ÖZBEK, Hikmet ÖZCAN, M.Zeki ÖZCAN, Mulazım ÖZCAN, Kamil ÖZDEMİR, Kenan ÖZDEMİR, Lokman ÖZDEMİR, Mehmet ÖZDEMİR, Dursun ÖZDOĞAN, M.Saıt ÖZEK, Mehmet Şah ÖZERDEM, Halil ÖZGEN, Kemal ÖZGÜL, Ali ÖZLER, Menduh ÖZTÜRK, Ali İhsan PARLAK, Cihat PARLAK, Mehdi PERİNÇEK, Vezir PERİŞAN, Riza POLAT, Derviş POLAT, Seyfettin POLAT, İlyas POYRAZ, Yusuf PULAT, İbrahim ROJHİLAT, Mesut RÜZGAR, Kazım SAĞIN, Ahmet SALIAN, Sevim SALİHOĞLU, H.Hüseyin SAMAN, İbrahim SARI, M.Can SARI, İbrahim SEÇKİN, Faruk SERKAN, Hasan SERTKAYA, Muharrem SEVEN, Burhan SEYHANOĞULLARI, Yaşar SEYMAN, Şevket Şevder SEZEN, Şükran SİNCAR, Gürbüz SOLMAZ, Yusuf SÖĞÜT, Nurettin SÖNMEZ, Emin SÜZEN, Suna ŞAHİN, Sait ŞANLI, Ayhan ŞANLI, Cemal ŞEN, Şihat ŞENGAL, Vedat ŞENGÜL,

Serdal ŞİMDİ, Emir Ali ŞİMŞEK, Ferhat ŞİMŞEK, Sami TAN, Rıza TAN, M. Nuri TANRIKULU, Cuma TANRIKULU, M.Fatih TANRIKULU, Tahirhan TAŞ, Nedim TAŞ, Muzaffer TAŞCAN, Mehmet TAŞKIRAN, Kemal TAŞTAN, Muharrem TEKİN, Muammer TEKİN, Emin TEKİN, Hüseyin TİMUR, Mahmut TİMURTAŞ, Nusret TOKDEMİR, Deniz TOPKAN, Fazıl TÖRE , K. Ali TUFAN, Asım TUNCAY, Sedat TUNCER, İsa TUNÇ, Ugur TURAN, Nevzat TURGUT, Ahmet TURGUT, Hüseyin TURHAN, Reşit TUŞAR, M. Ali TÜY, Nedim TÜZÜN, Nevaf UÇAR, Necip ULUDİL, A.Hikmet USLU, Çetin UYAR, İbrahim ÜLKER, Mehmet VURAL, Müyeser VURUNBİGİ, Halis YAKUT, Orhan YALÇIN, Sedat YALÇIN, Reyhan YALÇINDAĞ, Hülya YAMAN, Serdar YAMAN, Reşit YAŞAR, Edip YAŞAR, Atilla YAZAR, Nadir YEKTAŞ, Hülya YENER, Haci YERSIN, Habib YEŞİLTEPE, Suat YETİŞKİN, Talıb YILDIRIM, Mustafa YILDIZ, Ümit YILDIZ, Hamit YILDIZ, Halit YILDIZTEKİN, Sebahettin YILMAZ, Mustafa YILMAZ, Ali YILMAZ, Seferi YILMAZ, Azize YİĞİT, Murat YİKİT, Özkan YORGUN, A. Rıza YURTSEVER, Cemalettin YÜKSEL, Yücel ZÜLFÜKAR, Mazhar ZÜMRÜT, Hatice ZÜMRÜT.

LAWYERS [BAR CHARMEN] : Nevzat ANUK, Hakkari, Hüsnü AYHAN, Van (former), Sabri ÇEPİK (former), Nuşirevan ELÇİ, Şirnak, Feridun GÖKKAN (former), Fethi GÜMÜŞ, Diyarbakir (former), Özgür Ulaş KAPLAN, Tunceli, Necip KORKMAZ, Hakkari, Sadun ÖZTÜRK, Sedat ÖZVİN, Batman, Sezgin TANRIKULU, Diyarbakir, Necati YAKIŞIRER,

Kars

(former), Mazhar YÜREK, Bitlis. LAWYERS : Mehmet Emin ADIYAMAN, A.Kemal AHLASOĞLU, Muhammed AKAR, Süleyman AKKAYA, M. Emin AKTAR, Fikret AKTAŞ, Mustafa ALADAĞ, Hasan ALDANMAZ, Mehmet ALİŞ, Semra ANDA, Ruşen ARSLAN, Türkan ASLAN, Mehmet Ali ASLAN, Hüsnü AYHAN, Mustafa AYZİT, Ferhat BAYINDIR, Mehmet BAYRAKTAR, Nezahat Paşa BAYRAKTAR, Gülhan BAYRAM, Mesut BEŞTAŞ, Cimşit BİLEK, Sevgi BİNBİR, Ali BOZAN, Ercan BOZKURT, Bedia BURAN, Hikmet BURÇAK, Baki ÇELEBİ, Nizamettin ÇELİK, Murat ÇİÇEK, Sedat ÇİNAR, Ahmet DAĞ, Hasan DAĞTEKİN, Meral DANIŞ-BEŞTAŞ, Sami DEMİR, Servet DEMİR, M. Ali DİNLER, Baran DOĞAN, İrfan DÜNDAR, Mehmet EKİCİ, Tahir ELÇİ, Yusuf ELİTOK, Muharrem ERBEY, Piltan ERDOĞAN, Vatan ERLER, Özgür EROL, Abdulrezzak ERTAŞ, Yusuf ERYOL, Veysi ESKİ, M.Şerif FELEKOĞLU, Kazım GENÇ, Naim GEYLANİ, Yekbun GEYLANİ ASLAN, Feridun GÖKKAN, İbrahim GÜÇLÜ, Abdulkadir GÜLEÇ, Ömer GÜNEŞ, Mustafa GÜNEŞ, Beyhan GÜNYELİ, Celal HARAS, Veysi HIZAL, Mizgin IRGAT, İsmail Hakkı IŞIK, İbrahim İNCE, Fatma Dilek İNCESU, Hacı KABAK, Filiz KALAYCI, Levent KANAT, Şenay KARABABA, Yusuf KARATAŞ, Bekır KAYA, Giyasettin KAYA, Mahir KAYA, Selahattin KAYA, Metin KILAVUZ, Mahmut KIZILAY, Sabahattin KORKMAZ, Mustafa KÖROĞLU, Bedri KURAN, Mehmet MIZRAK, Güven ÖZATA, Kahraman ÖZÇAĞİN, Halil İbrahim ÖZDEMİR, Saim ÖZDEMİR, Alpay ÖZER, Serdar ÖZER, Mustafa ÖZER, Vedat ÖZKAN, M. Nuri ÖZMEN, Sadun ÖZTÜRK, Hasan Hüseyin REYHAN, Mustafa ROLLAS, Halit SALMAN, Aydın SATICI, Sait SEVER, İbrahim SİNEMİLLİOĞLU, Zülküf ŞAHİN, Cemşid TABAK, Nurettin TANIŞ, Mahmut TANZİ, Feridun TAŞ, Mahmut TAŞCI, M.Hakan TAY, Sedat TÖRE, Bahattin TURŞAK, Şehmus ÜLEK, Yusuf VARGÜN, Baran VURAL, Güneş YAĞCI, Ender YAĞMUR, Nurettin YASAK, Ali YAŞAR, Sami YAVUZ, Hasan YENİCE, Ahmet YEŞİL, Faik YILDIRIM, Canip YILDIRIM, Resul YUCA, Mümtaz YURTSEVER, Veysi ZEYDANLIOĞLU. DOCTORS (MEDICAL) : Nusret ATEŞ, Mehmet Zeki BUDAK, Orhan BUDAK, Muammer DEĞER, Mehmet DILARA, İlhan DİKEN, Ömer EKŞİ, Adnan GÜLLÜOĞLU, Mahmut İLHAN, Necdet İPEKYÜZ, Mustafa KAÇAR, Naci KUTLAY, Mehmet OKÇUOĞLU, Hamit ÖZÇELİK, M. Kemal PARLAK, Burhan SEYHANOĞULLARI, Sabri SOYSAL, Ayten TUTAM, Selim ÜLGER, Malur YEŞILDAL, Rıfat YÜKSEKKAYA. ACADEMICS & TEACHERS : İrfan AÇIKGÖZ, Ahmet ADİGÜZEL, Mehmet AKAR, Murat AKBALİK, Ali AKDURAN, Halil AKSOY, Yalçın ALÇİÇEK, Tarik ALTUN, Doğan ANGAY, Hüseyin ANIL, M. Selim ARATEMUR, İsmail ATA, Nurettin ATAMAN, Nusret ATEŞ, Halil ATEŞ, Selahattin ATMACA, Ali AYLI, Abdurrahman BAKIR, Çiğdem BİNBAY, Figen BİNBAY, M.Baha BOZKURT, Abidin BÜYÜKSU, Mahmut CAN, Mehmet ÇALĞAN, Niyazi ÇETİNOK, Habib ÇINAR, Sıtkı DEHSET, Nezir DEMİR, Hayri DEMİREL, M.Baki DÖNER, Hüsamettin DUYAR, Zahir DÜZ, Feyyaz EKMEN, M. Masum ERİĞ, Ali ERSÖNMEZ, Erkan ESLEK, Cafer GÖÇMEN, Hüseyin GÖZEN, Mustafa GÜL, Kemal GÜLTEKİN, Ali GÜN, Yüksel HAN, Fehim IŞIK, Hatun İLDENİZ, Ahmet İNAN, Gülçin İSBERT, Tayfun İŞÇİ, Hasan KALDIK, Zeki KANAY, Alican KAPLAN, Emine KARAASLAN, Hacı Ali KARABIYIK, Gıyasettin KARAHAN, Mehmet Ali KAYA, Musa KAZICI, Ayfer KOÇAK, Aliye KORKMAZ, Musa KULU, Bişar KULUMAZ, Fadime KURT, Hasan KURTAY, Sedat KUŞSEVER, Kamil KUTLU, İbrahim KÜREKEN, Emile MEŞE, Lami ÖZGEN, Hasan ÖZGÜNEŞ, Seyfettin ÖZKAÇMAZ, M. Ali ÖZKAL, Uğur PAŞA, Yusuf POLAT, Mesut SAGANDA, Turan SARITEMUR, Nimet SEZGİN, Kemal SÖYLEMEZ, Tuncay ŞAŞAR, Turgay TARHAN, Gökhan TAŞTAN, Hacı TEKİN, Celal TEMEL, Mahmut TOĞRUL, Sedat TUNCER, Faik TUNÇTAY, Yılmaz TURGUT, Tuncer UŞAR, Fikret UYAR, Cengiz ÜSTÜNTAŞ, Mustafa VAKİT, Mehmet YARDIMCI, Haci YERSİN, Kadri YILDIRIM, Ahmet YILDIRIM, M.Tayip YILDIZ, Dursun YILDIZ, E.İnce YILMAZ, Turgut YOKUŞ, Ali Rıza YUMUR, Hasan YURTSEVER., Kemal YÜKSEL. EUROPE : Fahrettin ADSAY, doctor (medical); Aso AGACE, director of HÎNBÛN, Germany; Feqi AHMET, poet; Nezîr AKAD, sociologist; Abdullah AKAGUNDUZ, lawyer; Mahmut AKBAYIR, teacher; Hamide AKBAYIR, manager of NRW; Salih AKIN, lecturer of Rouen University; Haci AKMAN, academic; Hüseyin AKMAZ, manager of FEYKOM, Austria ; M. Emin AKTAR, lawyer; Şemsettin AKTAŞ, economist; Fikret AKTAŞ, lawyer; Rohat ALAKOM, writer; Roni ALASOR, journalist; Naile ARAS, politician; Faruk ARAS, writer; Günay ASLAN, journalist, ; Mustafa ASLAN, sociologist; Hüseyin ASLAN, engineer; Musa ATAMAN-SOSYAL, consultant; Ziya AVCI, translator; Bayram AYAZ, writer; AYDIN, artist; Mustafa AYDOGAN, writer; Ibrahim Seydo AYDOGAN, linguist; Fergin Melik AYKOÇ, teacher;  Ruşen AYTAÇ, lawyer; Osman AYTAR, sociologist; Halid AZİZOGLU, writer; Hêlin BABA, member of Berlin Parliament; Kazım BABA, teacher; Kurdo BAKSI, journalist, winner of Olof Palme Peace Prize; Melle Şafi Mehmet BALLI, director of Kurdistan Islamic society; Cemal BALLIKAYA, writer; Mahmut BARAN, lawyer; Ali BARAN, artist; Rojen BARNAS, writer, poet; Cemal BATUN, journalist; Newroz BAWER, writer; Hüseyin BEKTAS, doctor (medical); Serdal BENLI, sociologist, member of the executive committee of the Danish Socialist Party; Şefik BEYAZ, writer; Hasan BEYDİLLİ, engineer; Hüseyin BİLDİK, Alevi religious leader; Hasan BILDIRICI, journalist; Sidar BINGÖL, manager of KOMKAR,Holland; Xemgin BİRHAT, artist; Diyar BOTİ, writer ; Sıddık BOZARSLAN, writer; Şermîn BOZARSLAN, president of the Federation of Kurdistan Associations in Sweden; Hamit BOZARSLAN, professor at EHESS, Paris; Y. Serhat BUCAK, lawyer; Yilmaz CAMLIBEL, writer; Goran CANDAN, director of the Kurdish library and museum in Sweden; CANKURD, writer; Franck CECEN, lawyer; Özlem ÇEKİÇ, member of Danish parliament; Ali Haydar CELASUN, Alevi religious leader; Hanefi CELEPLİ, economist; Ahmet ÇELİK, secretary of YEKKOM, Germany ; Rıza ÇELİK, architect; Salim ÇELIKER, economist; Celadet ÇELIKER, doctor (medical); Munzur ÇEM, writer; Ferda ÇETİN, lawyer; Hikmet ÇETİN, teacher; Firat CEWERI, writer; Mûrad CIWAN, journalist; CÖMERT, artiste; Ahmet DAĞ, lawyer; Murat DAGDELEN, writer; Faysal DAĞLI, journalist ; Seyhmus DAGTEKIN, poet, winner of the “Prix International de la poésie francophone”; Sileman DEMIR, writer; Mehmet DEMİR, vice-president of YEKKOM, Germany; Mustafa DEMİR, lawyer; Gülseren DEMİREL, member of the Green Party Council, Germany ; Ahmet Gulabi DERE, journalist; Aydın DERE, Writer; Delil DİLANAR, Artiste; Haydar DILJEN, writer; DİNO, artiste; DİYAR, Artiste; Tuncay DOĞAN, journalist ; İbrahim DOĞUŞ, Director of the Kurdish and Turkish Centre of G.B.; Faruk DORU, Director of the Kurdistan information Centre, Paris; Seyran DURAN, president of the Kurdistan women’s of Sweden; Husên DÜZEN, writer; Sami EKİCİ, teacher; Tahir ELÇI, lawyer; Kadir EMSIZ, founder of KURD-KAV; Bedirxan EPÖZDEMIR, writer; Hacı ERDOĞAN, child doctor; Yasar ERTAŞ, lawyer; Derwiş FERHO, president of the Brussels Kurdish Institute ; Medeni FERHO, writer; Kemal GÖRGÜ, actor; Bilal GÖRGÜ, writer; Baki GÜL, journalist; Abdulkadir GÜLEÇ, lawyer; Cemil GÜNDOGAN, writer; İbrahim GÜRBÜZ, engineer ; Şehmus GÜZEL, academic ; Hediye GÜZEL, press Secretary of CEP; Rojan HAZIM, writer; Canê INAC, artiste; Metin İNCESU, President of of the Center for Kurdish Studies (NAVEND), Germany, Işık İŞCANLI, psychiatrist ; Haydar IŞIK, writer; Keya IZOL, former president of the Federation of Kurdistan Associations in Sweden; Ender KARADAŞ, Doctor(medical); Yakup KARADEMIR, Translator; Raşit KARAKAYA, businessman; Ahmet KASIMOGLU,  Engineer; Fuat KAV, journalist; KAWA, Artiste; Şerafettin KAYA, Lawyer; Zeki KAYNAK, President of FEDKOM, Holland; Ali Hüseyin KERİM, Writer; Ali KILIÇ, Academic; Mustafa KISABACAK, economist; Ali Haydar KOC, Historian; Süleyman KÖKSAL, Urologist; Demet KORKMAZ, Journalist; Seyîdxan KURIJ, Journalist; Ziya LACIN, Teacher; Mehmûd LEWENDI, writer; Recep MARAŞLI, writer; ; Faris Medeni MARSIL, Journalist; Mehmet MENGE, President of FEKAR, Switzerland; Cahit MERVAN, Journalist; Hesenê METE, writer; Şiyar MUNZUR, Artiste; Emîn NAROZI, Translator; Kendal NEZAN, president of the Kurdish Institute of Paris; Özz NUJEN, artist Standup; Mamoste NUJEN, Caricaturist; Cemal ONURSAL, Economist; M. Ali OTURAN, professor at Paris Est University; Nihal OTURAN, academic; Serdar ÖZER, lawyer; Mustafa ÖZER, lawyer; Mehmet ÖZGÜL, journalist; Reşat ÖZKAN, journalist; Fevzi ÖZMEN, writer; Maşallah ÖZTÜRK, journalist; Nalin PEKGÜL, former-MP, president of Social Democrat Women of Sweden; Mustafa PEKÖZ, writer; Kemal PEKÖZ, publisher; Celal PEKÖZ, publisher ; Gülistan PERWER, singer ; Sivan PERWER, musician; Arzu PEŞMEN, president of FEDBİR G.B.; Remzi RASA, painter; Şoreş REŞİ, writer; Baran RIZGAR, linguist; Kazım ROBAR, teacher; Serdar ROSAN, writer; ROTİNDA, singer ; Mehmet ŞAHİN, director of Dialogue Crise, Germany; Beser ŞAHİN, singer; Mahmut ŞAKAR, lawyer; Gıyasettin SAYAN, member of the Berlin Parliament; Abubekir SAYDAM, director of Sivan Perwer Fundation; Mukaddes ŞAHİN, economist; ŞEMDİN, singer; Nezir ŞEMMIKANLI, former deputy mayor of Çankaya, Ankara; SEYİTHAN, singer; Hasan SINEMILIOGLU, professor at Dortmund Univeristy; Zinar SORAN, writer; Reşad SORGUL, journalist; Kamer SÖYLEMEZ, journalist; Zerin TEK, trade unionist; Mustafa TOPKAYA, president of the Kurdish and Turkish centre, G.B. ; Birusk TUGAN, journalist; Sedat TUNCER, businessman; Veysel TURHAN, president of FEKBEL, Belgium; Feleknas UCA, member of European Parliament; Şehmus ÜLEK, lawyer; Mehmet ULKER, president of FEYKA, France ; Mesut UYSAL, lawyer; Oktay UZUN, lawyer; Yekta UZUNOĞLU, doctor (medical); Zinarê XAMO, writer; Faik YAĞIZAY, representative of DTP, Brussels; Rıza YAĞMUR,  Alevi religiousleader; Yusuf YEŞİLÖZ, writer; Memo YETKIN, writer; Mirhem YİĞİT, writer; Mehmet Emin YILDIZ, teacher; Kerim YILDIZ, director of the Kurdish Human Rights Project ; Memo YILDIZ, businessman; Mehmet YÜKSEL, president of KIB, Rome; Ismail YURTDAŞ, academic; Mümtaz YURTSEVER, lawyer; Reşo ZÎLAN, linguist; Zeynelabidîn ZINAR, writer; Ahmet ZÎREK, artist.


Dema Nû Türkiye'de Kürt sorununa barışçıl çözüm çağrısı